Doradztwo informatyczne

Doradztwo informatyczne polega na działalności usługowej w zakresie zastosowań technologii informatycznych i obejmuje sprzętu komputerowego, oprogramowanie i przetwarzanie danych oraz baz danych. Coraz większego znaczenia nabiera zapewnienie efektywności IT, poprzez odpowiednią strategię i zarządzanie IT. W ramach opracowywania Strategii IT wspieramy klientów w wypracowaniu strategicznych kierunków informatyzacji przedsiębiorstwa.

Pomagamy naszym klientom w objęciu pełnej kontroli strategicznej nad bezpieczeństwem teleinformatycznym w ich organizacjach.


Zakres usług:

analiza i audyt środowiska informatycznego,

optymalizacja systemów informatycznych,

projektowanie systemów informatycznych,

usługi doradcze,

optymalizacja kosztów teleinformatycznych,

audyty bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności systemów informatycznych.